Album

Henny en IJsbrand van Straalen zijn enthousiaste astrofotografen. Een selectie van de foto’s die de afgelopen jaren zijn gemaakt, is in dit album gegeven.