Io overgang Jupiter

25

Augustus 2018

De vier Manen van Jupiter spelen een spel rondom Jupiter. Vanavond om 21.20 trekt de Maan Io voor de planeetbol langs. Ook Ganymedes zal rond 22.00 achter Jupter te voorschijn komen.